Groen verplicht Reynders tot politieke dialoog met Qatar over uitgebuite arbeiders 2014-04-02 - De Groene fractie kon in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken van 18 maart alle andere fracties overtuigen om de sociale wantoestanden onder migrantenarbeiders in Qatar op de politieke agenda te zetten. De commissie besloot unaniem het voorstel van Groen te steunen dat minister van Buitenlandse Zaken Reynders (MR) verplicht een sociale clausule te activeren uit het investeringsakkoord tussen België en Qatar. Dit betekent dat Reynders een politieke dialoog over de bescherming van de werknemers zal opstarten (zie persbericht van Reynders). Volgens Eva Brems is “deze dialoog een bescheiden maar noodzakelijke stap zolang de traditionele partijen geen steun verlenen aan de voorstellen van Groen om de sociale standaarden in investeringsakkoorden te versterken en meer tanden te geven.” Deze eerste stap is broodnodig. De Britse krant The Guardian berichtte in de zomer van 2013 over de mensonterende omstandigheden waarin gastarbeiders in Qatar moeten werken. Bovendien zijn deze gastarbeiders dikwijls tegen hun vrije wil aan de slag in de bouwsector. Met het oog op het WK Voetbal in 2022 is de bouwsector in volle expansie in Qatar, en moet de bescherming van arbeiders wijken voor economische belangen.  Het gebrek aan sociale bescherming leidt zelfs tot dodelijke slachtoffers. Zo stierven in Qatar deze zomer minstens 44 Nepalese gastarbeiders door de slechte arbeidsomstandigheden. Voor Groen is dit is geen verrassing. Groen en Ecolo waarschuwden de regeringspartijen al in juli 2012 na hoorzittingen met experten dat het investeringsakkoord de abominabele arbeidsomstandigheden zou tolereren en bestendigen. Diezelfde regeringspartijen hadden er geen oren naar. Nochtans is dit ook voor Belgische bedrijven van belang. Onder meer het bouwbedrijf Besix en de technologiereus Barco vissen naar lucratieve contracten.  Ondanks de vaststelling dat het investeringsakkoord tussen België en Qatar onvoldoende garanties biedt voor het respecteren van minimale arbeidsvoorwaarden en ondanks de berichtgeving over de wantoestanden, trad het investeringsakkoord op 31 maart 2014 in werking. Dat minister Reynders met Qatar moet overleggen is het minimum minimorum, een overleg dat er vooral dankzij de alertheid en op expliciete vraag van Groen komt. De partij heeft de voorbije legislatuur dan ook veel parlementair werk verricht rond dit type investeringsakkoorden.  Het komt er nu op aan ons land te verplichten om betere akkoorden af te sluiten. De flauwe en vrijblijvende clausules in de huidige investeringsakkoorden rond arbeidsomstandigheden, milieubescherming en mensenrechten moeten afdwingbaar worden gemaakt. Het gaat om fundamentele normen van de internationale arbeidsorganisatie zoals het recht een vakbond op te richten en het verbod op discriminatie op de arbeidsmarkt, dwangarbeid en kinderarbeid. Bovendien moet België de overtreding van deze clausules expliciet koppelen aan duidelijke sancties. Ook daarover heeft Groen uitgewerkte voorstellen (hier en hier), die echter niet gesteund werden door de meerderheid. 

2014-03-28 - De Chinese President Xi Jinping komt op 31 maart naar Brussel voor een toponderhoud met de Europese leiders. Onder druk van de Chinese delegatie wil de Brusselse politie alle reclame laten verwijderen voor Shen Yun, een door Falun Gong georganiseerde Chinese dansvoorstelling die van 2 tot 6 april loopt in het Brusselse Théâtre National.

2014-03-21 - Op 2 en 3 april vindt de volgende EU-Afrikatop plaats in Brussel. Eerste Minister Di Rupo krijgt een unieke gelegenheid om de kwestie van de grondwetsherzieningen in de Grote Meren te bespreken met de presidenten van de regio.

2014-03-12 - Ondanks de aanhoudende en steeds schrijnender humanitaire crisis in Syrië wil de regering geen extra maatregelen nemen om gevluchte Syriërs op te vangen in ons land en Europa.

2014-02-27 - Groen pleit voor een verbod van alle producten afkomstig uit de volgens het internationaal recht illegale nederzettingen in de Palestijnse Gebieden, Oost-Jeruzalem en de Golan. Dit veronderstelt dat de precieze herkomst van Israëlische producten correct gelabeld is.