Bio

Eva is hoogleraar aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Gent. Zij doceert daar Mensenrechten, Recht en Gender en Islam en Recht. Haar onderzoek houdt onder meer verband met mensenrechten en culturele diversiteit, vrouwenrechten, mensenrechtenbescherming in Afrika, en de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Eva was tot april 2010 voorzitter van Amnesty Vlaanderen (www.aivl.be) en lid van de Raad van Bestuur van Vormen (www.vormen.org) - Vlaamse organisatie voor mensenrechteneducatie- waar ze ook een tijd voorzitter van was (2000-2006). Eerder was zij ook bestuurder van de Liga voor mensenrechten (www.mensenrechten.be) en van Advocaten zonder Grenzen (www.asf.be).